İletişim

  • +90 0312 394 31 27 - 28
  • +90 312 324 40 50
  • +90 312 394 31 29
  • +90 533 747 25 34
  • +90 538 393 37 73
  • info@kayratek.com.tr
  • İvedik OSB Mah 1379. Sokak No:7 Yenimahalle/ANKARA